Izolacja dla lepszego jutra

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Przeglądanie zasobów strony internetowej URSA Polska Sp. z o.o. jest całkowicie anonimowe, chyba że użytkownik poda URSA Polska Sp. z o.o. dotyczące go dane osobowe. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest URSA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Prywatność użytkowników jest dla URSA Polska Sp. z o.o. bardzo ważna. Dane osobowe, które użytkownik decyduje się podać będą przetwarzane wyłącznie do celów marketingowych URSA Polska Sp. z o.o. lub innych podmiotów należących do URSA Insulation, którym URSA Polska Sp. z o.o. udostępni dane osobowe, Celem marketingowym jest w szczególności przekazanie użytkownikowi informacji o oferowanych produktach i usługach oraz uzyskanie przez użytkowanika zwrotnych informacji, broszur lub katalogów.

Podając dotyczące go dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w wyżej wymienionym celu. Dane osobowe użytkownika nie zostaną udostępnione żadnym innym podmiotom, aniżeli podmioty należące do URSA Insulation.


Przetwarzanie danych osobowych oraz prawo kontroli
Wszelkie dotyczące go dane osobowe przekazywane URSA Polska Sp. z o.o. przez użytkownika, łącznie z adresem poczty elektronicznej, będą przetwarzane w sposób opisany poniżej.
Dane osobowe przekazane w celu uzyskania od URSA Polska Sp. z o.o. zwrotnych informacji, broszur lub katalogów są przetwarzane wyłącznie w tym celu. Proces przetwarzania jest monitorowany. Przekazane dane osobowe pozwalają URSA Polska Sp. z o.o. na precyzyjne przesyłanie informacji zwrotnych, a także przeprowadzanie analiz częstotliwości odwiedzania poszczególnych miejsc na stronie internetowej.

Przekazane URSA Polska Sp. z o.o. dane osobowe nie są przedmiotem sprzedaży i podlegają przetwarzaniu wyłącznie przez URSA Polska Sp. z o.o. lub, w przypadku ich udostępnienia tym podmiotom, dodatkowo przez inne podmioty należące do URSA Insulation.

Strona internetowa URSA Polska Sp. z o.o. może zawierać połączenia ze stronami internetowymi podmiotów nie należących do URSA Insulation. W takim przypadku URSA Polska Sp. z o.o. ani też inne podmioty należące do URSA Insulation nie ponoszą odpowiedzialności za ochronę danych osobowych na tych stronach internetowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych zawartych w zbiorach danych.
W szczególności użytkownikowi przysługuje nie częściej niż raz na sześć miesięcy prawo do:
1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy zbiór danych istnieje;
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze;
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze danych dane dotyczące użytkownika oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane dotyczące użytkownika,
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
Użytkownik ma ponadto prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,


Cookies
Strony internetowe URSA Polska Sp. z o.o. wykorzystują tzw. cookies. Cookie jest małym plikiem tekstowym zawierającym pewne informacje tekstowe i zapisywanym przez serwer na komputerze użytkownika. Cookies pozwalają poprawić jakość oferty strony internetowej poprzez lepsze dostosowanie oferowanych usług i produktów do potrzeb i preferencji klienta.
Na stronie URSA Polska wykorzystywane są trzy typy plików cookie:
1. Pierwszy typ to pliki, które zapisywane są na stałe na twardym dysku. Pozwalają uaktualnić dane na stronie internetowej o nowe informacje, które się pojawiły od czasu ostatniej wizyty użytkownika na określonej stronie internetowej. Dane, które nie zmieniły się od czasu ostatniej wizyty, są zapisywane lokalnie, dzięki czemu strona internetowa wyświetla się szybciej.
2. Drugi typ to tak zwane pliki sesyjne, które wykorzystywane są w czasie pobytu użytkownika w sieci. Wspomagają chwilowy transfer informacji między komputerem użytkownika a odwiedzaną stroną internetową. Pliki te nie zostają zapisane na stałe na dysku twardym i są automatycznie usuwane po wyłączeniu przeglądarki.
3. Trzeci typ plików wykorzystywany jest w celach statystycznych. Pliki takie pomagają uzyskać informacje na temat liczby odwiedzin zanotowanej w danej części serwisu internetowego.

Na swoich stronach internetowych URSA Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje plików cookie w celu uzyskania danych osobowych użytkownika.
Ponadto użytkownik może nie zgodzić się na wykorzystanie przez URSA Polska Sp. z o.o. plików cookie. W tym celu użytkownik winien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki. Modyfikacja taka może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.


Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących powyższych zapisów uprzejmie prosimy o kontakt z URSA Polska Sp. z o.o.; ul.
Armii Krajowej 12; 42-520 Dąbrowa Górnicza.

 

Maj 2015