Izolacja dla lepszego jutra

Mata izolacyjna URSA CRISTAL 40

Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej, nielaminowana, w postaci rolki.
Materiał jest paroprzepuszczalny, kompresowany, niepalny, dźwiękochłonny, odporny na pleśń i grzyby, z włókien
sprężystych. 

  

 

Właściwości

• współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0,040 W/mK;

• materiał niepalny, kl. A1 wg EN 13 501-1.

 

 

Zastosowanie
  • izolacja dachu skośnego;
  • izolacja ścianki działowej;
  • izolacja ściany zewnętrznej – budownictwo szkieletowe-drewniane;
  • izolacja stropu;
  • izolacja sufitu podwieszanego;
  • izolacja dachu – budownictwo szkieletowe-metalowe.

 

Deklaracja właściwości użytkowych (ang.DoP) nr 48UGW40NRN16051 dostępna jest tutaj.

Parametry produktu

 Grubość (mm)

Szerokość (mm)

Długość (mm)

Opór cieplny RD

 (m2∙K/W)

Ilość  w rolce (m2

50

1 250

2 x 8 000

1,25

20,000

100

1 250

8 000

2,50

10,000

150

1 250

5 700

3,75

7,125

200

1 250

3 800

5,00

4,750

Podobne produkty