Izolacja dla lepszego jutra

Mata Izolacyjna URSA PLATINUM 32

                                                                                                                                                              

Film prezentuje rekomendowany sposób izolacji dachu skośnego wełną mineralną URSA