Informacje o ochronie danych osobowych
– dane marketingowe

W niniejszym dokumencie o ochronie danych osobowych przedstawiamy Państwu obowiązkowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Przetwarzając Państwa dane nasza firma działa zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, w szczególności z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).


I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest URSA Polska Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 268 01 01, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie wypowiedzi w pierwszej osobie oraz nawiązania do tej formy, takie jak „my” lub „nas” odnoszą się w niniejszym dokumencie o ochronie danych do powyższego podmiotu.

Z naszym inspektorem ds. ochrony danych mogą skontaktować się Państwo pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II. Jakie dane są przetwarzane? W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Nasza firma chce przekazywać Państwu informacje na temat naszych produktów, usług, ofert i promocji URSA w zakresie komunikacji marketingowej. W tym celu oferujemy Państwu możliwość wyboru jednego z kilku kanałów kontaktowych przy wyrażaniu zgody.
W zależności od wybranego sposobu komunikacji, przetwarzane będą określone dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, w tym co najmniej imię, nazwisko oraz informacje dotyczące wybranego przez Państwa kanału kontaktowego (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny, kontakt przez wiadomości SMS).
Podane dane osobiste przetwarzane są na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz w oparciu o art. 6 (1) lit. A) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

III. Czy istnieje obowiązek podawania danych osobowych? Czy mogę wycofać udzieloną zgodę?

Zarówno zgoda na przetwarzanie danych, jak i wybór kanału kontaktowego są całkowicie dobrowolne. W związku z tym nie są Państwo w żaden sposób zobowiązani do podawania danych osobowych. Jednakże, aby udostępnić Państwu informacje poprzez wybrany kanał kontaktowy niezbędne jest podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe pola w formularzu kontaktowym.
Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość bez podawania przyczyn – wystarczy poinformować o takiej decyzji naszą firmę. W każdej wiadomości e-mail znajdą Państwa także link pozwalający na zrezygnowanie z subskrypcji.

IV. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Nigdy nie sprzedamy Państwa adresów e-mail ani żadnych innych danych kontaktowych osobom trzecim. Dane zostaną przekazane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w celu wysłania Państwu informacji. Wykonanie takiej usługi może zostać także zlecone zewnętrznym usługodawcom i innym firmom powiązanym, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawowych.

Dane dotyczące Państwa będą udostępniane wyłącznie następującym kategoriom odbiorców w celu przesłania informacji:
- Usługodawcy z naszej grupy firm (np. w celu wykonania analizy statystycznej i konserwacji technicznej systemów).
- Zewnętrzni usługodawcy, którzy świadczą w imieniu naszej firmy i na podstawie odrębnych umów usługi takie jak gromadzenie danych osobowych, hosting witryn internetowych, wspieranie call center, wysyłanie wiadomości e-mail lub pisemnych informacji oraz konsultacje prywatne.
Prócz tego Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom (np. organom państwowym) w zakresie, w jakim nasza firma jest do tego prawnie zobligowana.

V. Czy korzystamy ze zautomatyzowanego procesu decyzyjnego?

W ramach bezpośredniej działalności marketingowej w naszej firmie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

VI. Czy dane są przekazywane do krajów spoza UE/EOG?

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; nasza firma nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych krajów.

VII. Jak długo przechowywane są dane?

  1. Zasadniczo dane osobowe przechowywane są tak długo, jak długo istnieje uzasadniony interes w zachowaniu takich danych, w przypadku gdy interes osób, których dane dotyczą w zakresie zaprzestania dalszego przetwarzania danych nie ma pierwszeństwa. Nawet bez uzasadnionego interesu Państwa dane mogą być nadal przechowywane, jeżeli istnieją ku temu przesłanki prawne (np. przestrzeganie zobowiązań ustawowych w zakresie przechowywania danych). Dane osobowe są usuwane bez ingerencji osoby, której dotyczą, gdy dalsze ich przechowywanie nie jest już konieczne do celów, dla których zostały one zgromadzone lub w inny sposób przetworzone lub gdy dalsze ich przechowywanie nie jest dozwolone przez prawo.
  2. Co tyczy się opisanego wyżej procesu, Państwa dane będę przetwarzane dopóki nie wycofają Państwo swojej zgody lub nie sprzeciwią się otrzymywaniu informacji w inny sposób. W takim przypadku dane przechowywane będą także po to, aby mieć pewność, że nie otrzymają Państwo od nas dalszych wiadomości e-mail (czarna lista).
  3. Jeżeli dane osobowe muszą być przechowywane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, dane takie są przechowywane aż do końca wskazanego okresu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu spełnienia ustawowego obowiązku przechowywania danych, dostęp do takich danych zazwyczaj ogranicza się do celów wypełnienia odpowiedniego zobowiązania.

VIII. Jakie prawa mają osoby, których dotyczą dane?

Jako podmiot, którego dotyczą dane mają Państwo prawo:
- zażądać dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 RODO;
- zażądać sprostowania błędnych danych osobowych, art.16 RODO;
- zażądać usunięcia swoich danych osobowych, art. 17 RODO;
- zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, art. 18 RODO;
- skorzystać z możliwości przeniesienia danych, art. 20 RODO;
- sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, art. 21 RODO.

Wspomniane wyżej prawa mogą być dochodzone od naszej firmy, np. poprzez powiadomienie za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie niniejszego dokumentu.

W przypadku dalszych pytań osoba, której dane dotyczą może również zwrócić się do inspektora ochrony danych w naszej firmie, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzorczego, o którym mowa w art. 77 RODO.