Izolacja dla lepszego jutra

Jakość produktów URSA

 

Zgodnie z przepisami odnoszącymi się do wyrobów z wełny mineralnej produkty URSA posiadają certyfikat jakości CE, który potwierdza zgodność danego wyrobu i procesu jego wytwarzania z wymaganiami normy PN-EN 13162 lub Aprobaty Technicznej. Podczas produkcji przeprowadza się szczegółową kontrolę parametrów wełny URSA i płyt URSA XPS dzięki czemu klient otrzymuje wyrób o sprawdzonych parametrach.  

 

                         

 

 

Dodatkowo URSA jest członkiem Europejskiej Rady ds. Certyfikacji Produktów z Wełny Mineralnej  i używa na swoich wyrobach znaku EUCEB, co dowodzi, że produkty z wełny mineralnej są wykonane z włókien zwolnionych z europejskiej klasyfikacji rakotwórczości.

Ostatni audit recertyfikacyjny Zakadu Produkcyjnego w Dąbrowie Górniczej  odbył się w listopadzie 2009 roku. Wynikiem auditu było firmowane przez TUV Nord przedłużenie ważności certyfikatówwg PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 14001:2005 i PN-N 18001:2004 na kolejne trzy lata.

Jednoczenie warto podkreślić, że polska fabryka  jako jedyny wśród wszystkich zakładów URSA posiada zintegrowany certyfikat  z wyszczególnieniem wszystkich trzech norm zarządzania: jakością, środowiskiem i BHP.

Zajrzyj do naszej