Izolacja dla lepszego jutra

URSA dla zrównoważonego rozwoju

Wyroby z wełny mineralnej produkowane przez URSA mają znaczący, pozytywny wpływ na otaczające nas środowisko naturalne. Przyczyniają się one m.in. do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii.
Użytkowanie domu, którego dach został zaizolowany 30cm warstwą wełny mineralnej, przynosi znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
Na podstawie przeprowadzonej analizy cyklu życia (potwierdzonej otrzymaną przez firmę URSA Deklaracją Środowiskową III Typu oraz zgodnością z normą EN 15804:2012) szacuje się, że tego typu izolacja zamontowana w średniej wielkości domu powoduje każdego roku ograniczenie emisji CO2 na  takim samym poziomie, jaki jest w stanie zaabsorbować z atmosfery w tym okresie o.k. 440 drzew.