Izolacja dla lepszego jutra

Dane kontaktowe URSA Polska sp. z o.o.

URSA Polska Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088304, NIP 534-14-13-645, nr rejestrowy BDO 000018791.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.500.000 złotych.

Kontakt
URSA Polska sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNYul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa GórniczaTelefon: (+48) 32 268 01 01Fax: (+48) 32 264 07 91Email: ursa.polska@ursa.com
Kontakt
URSA Polska sp. z o.o. BIURO HANDLOWECTA Plaza; ul. Ruchliwa 15; 02 – 182 WarszawaTelefon: (+48) 22 878 77 60Fax: (+48) 22 878 77 61Email: ursa.polska@ursa.com