Izolacja dla lepszego jutra

Obiekty referencyjne firmy URSA

Przygotowaliśmy bazę budynków z całej Europy, w których zostały zastosowane oferowane przez URSA produkty z wełny mineralnej URSA GLASSWOOL, URSA AIR oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS. Prezentujemy w ten sposób szeroki wachlarz zastosowań materiałów izolacyjnych w budownictwie mieszkalnym, publicznym, biurowym, w projektach nowych, jak również przy okazji modernizacji zabudowań o różnym przeznaczeniu.
Najciekawsze zastosowania produktów z wełny mineralnej URSA GLASSWOOL oraz kanałów wentylacyjnych URSA AIR zostały zebrane w Katalogu obiektów referencyjnych.


Rodzaj projektu

Prezentujemy rodzaje projektów, w którym zastosowane zostały nasze produkty. Mamy nadzieję, że część z nich stanie się inspiracją dla właśnie powstających rozwiązań izolacyjnych.

Wybierz rodzaj projektu

Cyfronet AGH

Hala maszyn ACK Cyfronet AGH to nowoczesny budynek, w którym znajdą się hale komputerowe oraz pomieszczenia techniczne umożliwiające eksploatację komputerów dużej mocy obliczeniowej