Izolacja dla lepszego jutra

Mata URSA STANDARDOWA 38

​M
ata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny, kompresowany. Produkt dostępny w 3 grubościach, dedykowany do składów budowlanych Grupy PSB i sieci marketów Mrówka. 
 

Właściwości
• wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD= 0,038 W/mK;
• materiał niepalny, klasa A1 wg EN 13 501-1.
 
 
Zastosowanie
  • izolacja dachu skośnego (poddasza użytkowego);
  • izolacja poddasza nieużytkowego;
  • izolacja wypełniająca w elementach szkieletu drewnianego;
  • izolacja wypełniająca w elementach szkieletu metalowego;
  • izolacja stropów między legarami;
  • izolacja sufitu podwieszanego;
  • izolacja lekkich ścianek działowych.


Deklaracja właściwości użytkowych (ang.DoP) nr 48UGW35NRN17051 dostępna jest tutaj.

Parametry produktu
Grubość
(mm)
Szerokość
(mm)
Długość
(mm)
Opór cieplny RD
(m2∙K/W)
Ilość w rolce
(m2)
50
1 250
2x 6 600
1,30
16,50
100
1 250
6 600
2,60
8,25
150
1 250
4 400
3,94
5,50
 
 
 
 
 

 

Podobne produkty