Izolacja dla lepszego jutra

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-L-WOF

Wodoodporna płyta ekstrudowana typu N-III-L-WOF. Produkt produkowany jest na bazie CO2.

 

  

 

Właściwości

• wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300 kPa;
• powierzchnia – gładka;
• wykończenie boków – zakładkowe;
• współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,034 - 0,036 W/mK;

• klasa reakcji na ogień - F.

Zastosowanie
  • izolacja ściany piwnicy;
  • izolacja cokołu;
  • izolacja ławy fundamentowej;
  • izolacja dachu odwróconego;
  • izolacja stropu;
  • izolacja połogi na gruncie.
Parametry produktu

 Grubość (mm)

Szerokość (mm)

Długość (mm)

 Współczynnik przewodności
cieplnej λ [W/mK]

Ilość  w paczce (m2

50

600

1 250

0,034

6,000

80

600

1 250

0,036

3,750

100

600

1 250

0,036

3,000

120

600

1 250

0,036

2,250