Izolacja dla lepszego jutra

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-III-PZ-I

Wodoodporna płyta ekstrudowana typu N-III-PZ-I. Produkt produkowany jest na bazie CO2.

 

  

 

Właściwości

• wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – grubość 20 - 30 mm - 200 kPa, grubości 50 - 100 mm: 300 kPa;
• powierzchnia wytłaczana o strukturze wafla – przystosowana do montażu tynku lub kleju ceramicznego;
• wykończenie boków – proste;
• współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,031 – 0,036 W/mK.

Zastosowanie
  • izolacja cokołu;
  • izolacja mostka termicznego;
  • izolacja elementu konstrukcyjnego.
Parametry produktu

 Grubość (mm)

Szerokość (mm)

Długość (mm)

 Współczynnik przewodności
cieplnej λ [W/mK]

Ilość  w paczce (m2

20

600

1 250

0,031

15,750

30

600

1 250

0,032

10,500

50

600

1 250

0,032

6,000

80

600

1 250

0,035

3,750

100

600

1250

0,036

3,000


Grubości od 120 mm do 200 mm – dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnymi Szefami Sprzedaży lub Regionalnymi Szefami ds. Doradztwa Technicznego