Izolacja dla lepszego jutra

Co to jest izolacyjność akustyczna?

Izolacyjność akustyczna charakteryzuje przegrodę budowlaną i mówi w jakim stopniu dana przegroda niweluje dźwięki przechodzące z jednego pomieszczenia/zewnętrznego otoczenia budynku. Izolacyjność akustyczna właściwa R'A1 wyrażona jest w dB i czym większa jej wartość, tym oznacza to że dana przegroda lepiej izoluje od hałasu. Dzięki zastosowaniu produktów URSA np. w  ściankach działowych, możliwe jest osiągnięcie izolacyjności akustycznej nawet 68 dB!