Izolacja dla lepszego jutra

Co to jest pochłanianie dźwieku?

Fala dźwiękowa padająca na materiał/powierzchnię zostaje częściowo przez nią odbita, częściowo pochłonięta. Współczynnik pochłaniania dźwięku αW przyjmuje wartość od 0,00 do 1,00 i charakteryzuje on dany materiał. 1,00 oznacza, że padający dźwięk w całości jest pochłaniany. 0,00 oznacza, że fala dźwiękowa została w całości odbita. Czym wyższy współczynnik pochłaniania dźwięku dla danego wyrobu, tym dany produkt lepiej pochłania dźwięki. W przypadku produktów z wełny szklanej URSA dostępne są produkty o najwyższym możliwym współczynniku pochłaniania dźwięku równym 1,00 (np. wełna w formie płyty URSA SILENTIO 38)