Izolacja dla lepszego jutra

Co to jest wełna szklana?

Wełna szklana jest to naturalny materiał izolacyjny o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, akustycznej i najbezpieczniejszej klasie reakcji na ogień. Głównymi surowcami używanymi do produkcji wełny szklanej jest piasek i stłuczka szklana. Użycie do produkcji stłuczki szklnej powoduje odzysk wcześniej wyprodukowanego szkła, dzięki czemu przyczyniamy się to procesu recyclingu. W wysokiej temperaturze następuje stopienie surowców, a w kolejnym etapie ich rozwłóknienie. Dzięki temu powstają włókna o średnicy kilku μm, które następnie są łączone ze sobą za pomocą żywic tworząc sprężystą i elastyczną wełnę szklaną dostępną w postaci rolek lub płyt.