Izolacja dla lepszego jutra

Co to jest XPS?

XPS, czyli polistyren ekstrudowany, powstaje w procesie wyciskania (ekstruzji) polistyrenu w taki sposób, że powstający materiał jest jednorodny i ma zamkniętą strukturę. XPS produkowany przez URSA charakteryzuje się wysoką wodoodpornością, odpornością na działanie zmiennych temperatur, wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne oraz bardzo dobrą izolacyjnością termiczną przy zachowaniu jednocześnie niskiej masy własnej.