Izolacja dla lepszego jutra

Co to są mostki termiczne i czemu należy je eliminować?

Mostek termiczny jest to miejsce w przegrodzie cieplnej budynku, w którym przewodnictwo cieplne jest znacznie większe niż pozostałej części przegrody. Przez to miejsce następuje znaczna utrata energii cieplnej. Przyczyną powstawania mostków może być np.: nieciągłość wełny w przegrodzie spowodowana błędnym montażem. Ciągłość warstwy izolacji zapewnia eliminację tego typu efektu, zapewniając odpowiednią izolacyjność akustyczną i termiczną. Minimalizuje to również ryzyko powstania ewentualnych zawilgoceń i pleśni.