Izolacja dla lepszego jutra

Czy stosować folię paroizolacyjną w dachu skośnym?

Brak szczelności dachu przekłada się na późniejsze starty energii, więc folia paraizolacyjna powinna zostać ułożona w sposób bardzo szczelny. Należy zapewnić szczelność warstwy folii poprzez stosowanie taśm na jej łączeniach oraz na styku ze ścianą/podłogą. Dzięki szczelności minimalizujemy również ryzyko wykraplania się pary wodnej w warstwie wełny.