Izolacja dla lepszego jutra

Dlaczego nie należy izolować dachu przed wykonaniem prac mokrych?

Prace mokre wykonywane na poddaszu powodują znaczne zwiększenie wilgotności powietrza. W przypadku, gdy dach jest zaizolowany wełną a nie osłonięty jeszcze szczelną warstwą paroizolacji, wilgoć dostaje się do wełny, gdzie przy niekorzystnych warunkach (np. podczas zimy kiedy na zewnątrz temperatura jest ujemna, a wewnątrz dodatnia) następuje skraplanie się pary wodnej. Powoduje to czasowe zamoknięcie wełny. Woda jest średnio 20 razy gorszym izolatorem niż wełna, więc każda ilość wody w wełnie prowadzi do pogorszenia izolacyjności warstwy. Wełna powinna być montowana w pomieszczeniu po wykonaniu prac mokrych. Wykonywanie prac mokrych po ułożeniu wełny dopuszczalne jest wtedy, gdy warstwa wełny zabezpieczona jest już szczelną warstwą folii paroizolacyjnej.