Izolacja dla lepszego jutra

Jak izolować ściany zewnętrzne  w domach o konstrukcji szkieletowej drewnianej?

Na rynku funkcjonuje wiele systemów budowy domów w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Każdorazowo należy dostosować konstrukcję ściany zewnętrznej zgodną z wymogami dostawcy systemu, pamiętając jednocześnie o tym aby zastosowana wełna szklana szczelnie wypełniała izolowaną przestrzeń. Wełna musi szczelnie przylegać do konstrukcji drewnianej, sąsiednie elementy wełny „dosuwamy” do siebie tak, aby nie było między nimi szczelin. Od wewnętrznej strony budynku stosujemy zawsze szczelną warstwę folii paroizolacyjnej (klejenia na każdym łączeniu). W przypadku stosowania systemów ze szczeliną wentylacyjną (np. z sidingiem), należy stosować od zewnętrznej strony wiatroizolację. Idealną wełną do izolacji szkieletowych domów drewnianych jest wełna szklana PUREONE.