Izolacja dla lepszego jutra

Jak izolować strop o konstrukcji szkieletowej drewnianej?

Izolując strop o konstrukcji drewnianej należy pamiętać o tym aby zastosowana wełna URSA szczelnie wypełniała przestrzeń między legarami. Wełna musi przylegać do konstrukcji drewnianej, sąsiednie elementy wełny „dosuwamy” do siebie tak, aby nie było między nimi szczelin. Każda nieciągłość w warstwie izolacji powoduje straty energii i mostki akustyczne. Od spodniej strony wełny stosujemy zawsze szczelną warstwę folii paroizolacyjnej (klejenia na każdym łączeniu). Między legarami a warstwą posadzkową ułożoną na nich stosujemy taśmę akustyczną URSA TRS. Produkty URSA stanowią bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną stropów.