Izolacja dla lepszego jutra

Jak poprawnie montować XPS na ścianie fundamentowej?

Przed przystąpieniem do montażu XPS na ścianie fundamentowej należy w pierwszej kolejności ją oczyścić. Następnie należy wykonać odpowiedni (w zależności od warunków gruntowo-wodnych) rodzaj hydroizolacji. Wodoodporne płyty termoizolacyjne XPS montuje się mijankowo. Krawędzie montowanych płyt łączone są na zakład. Płyty mogą być układane zarówno pionowo, jaki i poziomo w zależności od projektowych rozwiązań. Płyty klei się tzw. metodą "na placki" (5-6 szt. na płytę), opierając pierwszy rząd płyt na odsadzce ławy fundamentowej. Płyty XPS URSA montuje się do wysokości 0,5m powyżej poziomu terenu (ale powyżej stropu nad piwnicą). Izolacja ściany fundamentowej powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację ściany cokołowej, a następnie ściany zewnętrznej budynku.