Izolacja dla lepszego jutra

Jak poprawnie wykonywać podłogę pływającą?

Podczas wykonywania podłogi pływającej należy pamiętać aby dobrać warstwę izolacji w ten sposób, żeby  strop spełniał normowe wymagania odnośnie izolacyjności termicznej i akustycznej. Izolacyjność akustyczna jest ważna w przypadku stropu międzykondygnacyjnego, natomiast izolacyjność termiczna jest kluczowa w przypadku np. podłogi na gruncie. W przypadku konieczności uzyskania wysokiej izolacyjności termicznej URSA zaleca stosowanie XPS URSA, natomiast w przypadku stropów międzykondygnacyjnych zalecamy stosowanie produkt URSA TEP. Wykonując podłogę pływającą pamiętajmy o zachowaniu ciągłości warstwy izolacji, czyli szczelnie dosuwamy sąsiednie płyty aby wyeliminować ryzyko mostków termicznych i akustycznych. Pamiętajmy każdorazowo o konieczności stosowania taśm akustycznych URSA TRS (ułożona pionowo po obwodzie pomieszczenia, oddzielająca warstwę izolacji i wylewki od ściany tak aby wyeliminować przenoszenie drgań pomiędzy podłogą pływającą a ścianą). Ułożenie szczelnej warstwy folii budowlanej na powierzchni izolacji (przed wykonaniem wylewki) to również konieczność.