Izolacja dla lepszego jutra

Jaką minimalną grubość wełny należy zainstalować w dachu skośnym?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem współczynnik przenikania ciepła U dla dachu skośnego nie może być gorszy niż 0,18 [W/m2K]. Aby spełnić w/w wymóg należy zastosować dla produktu URSA SILVER 39 układ dwuwarstwowy 15cm (pomiędzy krokwiami) + 10cm (pod krokwiami). Aby sprawdzić grubości izolacji dla innych produktów URSA zapraszamy na stronę, skąd można pobrać "zeszyt aplikacyjny" dla dachów skośnych zawierający w/w informacje.