Izolacja dla lepszego jutra

Jaką optymalna grubość wełny należy zainstalować w dachu skośnym?

Przez optymalną grubość wełny należy rozumieć taką grubość, która daje najkrótszy czas zwrotu zainwestowanych w wełnę pieniędzy. Optymalna grubość wełny zależy od rodzaju paliwa (jego kosztu), ceny zakupu wełny, czasu użytkowania domu i wielkości oszczędności wynikających z jego zaizolowania. Aby dokładnie policzyć optymalną z punktu widzenia ekonomicznego grubość warstwy wełny zapraszamy do skorzystania z kalkulatora TERMO.