Izolacja dla lepszego jutra

Jakie znaczenie dla parametrów wełny ma jej gęstość?

Gęstość wełny jest parametrem wtórnym. Podstawowymi parametrami wełny są współczynnik przewodzenia ciepła i współczynnik pochłaniania dźwięku. Produkty z wełny szklanej mają tę zaletę, że przy niskiej gęstości osiągają bardzo dobre parametry termiczne i akustyczne. Dzięki niewielkiej masie włeny szklanej prace montażowe wykonywane są łatwo i sprawnie, a konstrukcja budynku obciążana w niewielkim stopniu.