Izolacja dla lepszego jutra

Czy stosować folię wiatroizolacyjną w dachu skośnym?

Wiatroizolacja, nazywana czasem membraną dachową, powinna być przede wszystkim folią wysoko-paroprzepuszczalną. O jej jakości świadczy ilość wilgoci w jednostce czasu, którą jest w stanie odprowadzić z ewentualnie zawilgoconej wełny. O jej jakości świadczy również stabilność parametrów w czasie, tzn.: aby opisana wyżej paroprzepuszczalność folii z czasem nie zmniejszała się. Membrana dachowa pełni trzy główne funkcje:
- stanowi dodatkową ochronę wełny przed ewentualnym zamoknięciem w przypadku powstania np.: krótkotrwałych nieszczelności w dachu,
- chroni wełnę przez nadmiernym „wywiewaniem ciepła” z jej wierzchniej warstwy,
- chroni wełnę przed zanieczyszczeniami, które mogą dostać się do szczeliny wentylującej dach.