Izolacja dla lepszego jutra

W jaki sposób URSA dba o środowisko

Zrównoważony rozwój jest i powinien stanowić ważny temat w naszym życiu. Zmieniające się warunki klimatyczne w ostrym świetle postawiły kwestie emisji dwutlenku węgla oraz efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów energii, które zużywane są w tempie znacznie szybszym niż to, które pozwoliłoby na ich odnowę. Na przestrzeni jednego roku, nasza planeta ma niewielkie możliwości odtworzenia zasobów przez nas zużytych oraz wchłonienia odpadów przez nas wytworzonych. Na odtworzenie zasobów wykorzystanych przez nas w ciągu 12 miesięcy przyroda potrzebuje obecnie 16 miesięcy. Oznacza to, że żyjemy na kredyt udzielany przez przyrodę, a który spłacać będą musiały przyszłe pokolenia, których zasoby obecnie wykorzystujemy. Według umiarkowanych prognoz ONZ, w połowie lat 30tych bieżącego stulecia zużywać będziemy taką ilość zasobów, które przyroda będzie musiała odtwarzać przez dwa lata, co z kolei oznacza potrzebę posiadania dwóch planet. Musimy podjąć kroki niezbędne, by przywrócić równowagę, abyśmy nie tylko my, ale i przyszłe pokolenia byli w stanie zaspokajać swoje potrzeby.

Z uwagi na to, że lwia część energii finalnej zużywana jest w budynkach (40% w budynkach, 32% w transporcie a 28% w przemyśle), wysiłki skupiają się na ograniczaniu zużycia energii w tym właśnie sektorze. W takiej sytuacji uwagę przyciąga ocieplanie z uwagi na łatwość zastosowania oraz krótki termin zwrotu inwestycji. Pod względem ograniczenia emisji CO2, samo ocieplenie budynku miałoby ten sam skutek, co posadzenie 212 drzew.
Dzięki specjalnej technologii wytwarzania, PureOne łączy znakomite właściwości izolacyjne z wielką dbałością o środowisko, dzięki wykorzystaniu łatwo dostępnych i odzyskiwalnych materiałów, praktycznie eliminuje szkodliwe emisje w trakcie produkcji umożliwiając oszczędność energii setki razy większej niż potrzeba do jej wytworzenia,  transportu i montażu.
Firma URSA Insulation stawia sobie za cel tworzenie materiałów izolacyjnych, które będąc przyjaznymi dla środowiska pomagają budować w sposób zapewniający zrównoważony rozwój.
PureOne wytwarzana jest głównie z piasku oraz pochodzącego z odzysku szkła. Składniki produktu są w ogromnej części (około 95%) pochodzenia mineralnego, przede wszystkim piasek. Piasek jest jednym z najobficiej występujących i najszybciej odtwarzalnych minerałów na ziemi. Można go znaleźć wszędzie – w rzekach, oceanach, w powietrzu, górach i na lodowcach. Światowe zasoby piasku są niezmierzone. Na skutek naturalnych procesów geologicznych, takich jak wpływ pogody, erozja, nanoszenie i sedymentacja rokrocznie powstają setki milionów ton osadów piasku. W ciągu roku przyroda tworzy o wiele więcej piasku, niż jest wykorzystywane przez człowieka. Piasek używany do celów przemysłowych to głównie mineralny kwarc stanowiący 35% skorupy  ziemskiej.

Oprócz wysokiej zawartości piasku, w skład wełny PureOne wchodzi do 50% szkła pochodzącego z odzysku.

Dzięki wykorzystaniu w wysokim stopniu (zazwyczaj 50%) materiałów pochodzących z odzysku, PureOne znacząco obniża ilość odpadów. Na przykład, jedna paleta PureOne zawiera średnio 150 odzyskanych butelek szklanych podczas, gdy jedna rolka zawiera około 10 butelek, które zamiast zanieczyszczać środowisko otrzymują drugie życie z dużą dozą ekologicznej wartości dodanej. Głównym składnikiem szkła jest również piasek, naturalny, powszechnie występujący i odtwarzalny materiał; natomiast samo szkło, o ile nie zostanie odzyskane, będzie rozkładało się przez kilka tysięcy lat.

Chociaż dawkowana w małych ilościach w procesie produkcji, rewolucyjna hydrogeniczna technologia użyta w PureOne znacząco pomaga chronić środowisko. Dzięki odzyskiwalnej technologii łączenia włókien, w trakcie produkcji emisje praktycznie nie występują, a jedynym produktem ubocznym jest woda, co eliminuje potrzebę zużywania energii potrzebnej do zneutralizowania emisji.